DỰ ÁN BIỆT THỰ THE PHOENIX GARDEN - ĐÀ LẠT TRONG LÒNG HÀ NỘI


BAN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Hotline: 09.4567.1789 – 0969.119.184
Click để xem thông tin chi tiết: Dự án The Phoenix Garden - Khu sinh thái Cao cấp Đan Phượng

PHÁP LÝ DỰ ÁN THE PHOENIX GARDEN

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH11 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;
- Giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế só 0500468389 cấp thay đổi lần 18 ngày 16 tháng 9 năm 2014 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội;
- Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 01/07/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Cao cấp Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội);
- Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc giao công ty TNHH Đầu tư và phát triển DIA - Hà Tây làm Chủ đầu tư thực hiện Dự án khu nhà vườn sinh thái Cao cấp Đan Phượng( đã đổi tên thành Khu sinh thái Cao cấp Đan Phượng), huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội);
- Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 18/04/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) về việc thu hồi 449.683,9 m2 đất trên địa bàn xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DIA - Hà Tây thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị Sinh thái Cao cấp Đan Phượng, huyện Đan Phượng và Biên bản giao đất ngày 31/12/2008;
- Quyết định 6878/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu đô thị cao cấp Đan Phượng, tỷ lệ 1/500 tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Số lượt xem trang

ĐIỂM TIN CHÍNH DỰ ÁN